June 2022

มนุษย์มาเยือนอาร์กติกเร็วกว่าที่คิด

มนุษย์มาเยือนอาร์กติกเร็วกว่าที่คิด

เครื่องหมายอาวุธที่พบในกระดูกแมมมอธเมื่อ 45,000 ปีก่อน ซากแมมมอธแช่แข็งในไซบีเรียบ่งบอกว่ามนุษย์ท่องไปในอาร์กติกเร็วกว่าที่นักวิจัยคิด บาดแผลและรอยถลอกบนกระดูกของแมมมอธมาจากอาวุธล่าสัตว์ของมนุษย์ และอายุของกระดูกทำให้มนุษย์อยู่ทางเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิลเมื่อ 45,000 ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์รายงานในวารสาร Science 15 มกราคม นักวิจัยสันนิษฐานว่ามนุษย์ไม่ถึงอาร์กติกจนกระทั่งเมื่อ 30,000 ถึง 35,000...

Continue reading...